Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att som yrkesmän vara ett föredöme i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

 

 

Det innebär följande..
 • Vi använder alltid säkerhetsbälte
 • Vi håller avstånd till framförvarande
 • Vi respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Vi respekterar kör- och vilotidsreglerna
 • Vi respekterar gällande viktbestämmelser
 • Vi tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Vi säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • Vi har alkolås på samtliga medlemsbilar
 • Vi är sprit- och drogfria - och undviker att köra då vi är trötta
 • Vi accepterar inte uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
 • Vi håller fordonen i trafiksäkert skick
 • Vi offererar eller avtalar inte uppdrag som innebär regelbrott

Vindel Frakt,
en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”
Läs mer… 

 

 

 


 

 

 

 

Policy för kvalitet och miljö