Medlemsföretag i Vindelfrakt

 

 

Fahlgrens Åkeri i Vindeln AB

Läs mer på http://www.fahlgrens.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Bäckströms Åkeri AB

Dansbanegatan 24
911 33 Vännäs

Telefon/Kontor Susann Bäckström 070-275 4552 
Jonas Bäckström: 070 - 603 95 64 
Börje-Fredrik: 070-525 5202
Rickard-Joakim: 070 -633 5201
Adam-Jörgen: 070 -345 0105
Bertil-Fredrik: 070-345 9807
Jonas-Magnus: 070 -338 9808

Resurser: Fem virkesbilar, Grusbil , traktor
Tjänster: Virkestransporter, plogning, snöröjning

 

 


 

 

 

 

 

Anders Karlssons Åkeri i Hälsingfors AB

Hälsingfors 111
922 92  Vindeln
Telefon hem: 0933 - 520 11
Anders Karlsson: 070 - 520 1132
Nils Karlsson: 073 - 021 6068
Resurser: Grusbil, flakväxlare, maskintrailer, traktorer, grävare
Tjänster: Plogning, underbettning, sandning, lastning, maskinflyttning, grävning, snöröjning

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Jonsson & Wilhelmsson Åkeri HB

Strycksele 229
922 91  Vindeln
Telefon Kontor: 0933 - 220 58 (fax) 0933 - 220 73 
Åke Wilhelmsson: 070 - 370 9116 
Thore Jonsson: 070 - 202 1546 
Resurser: Grusbil, taxi, traktor
Tjänster: Tjänster: Plogning, underbettning, sandning, lastning, snöröjning

 


 

TMN Åkeri AB

Företagsvägen 10
922 77  Botsmark
Telefon Kontor: 0934 - 600 82 
Fax Kontor: 0934 – 600 14 
Martin Nilsson: 070 - 213 7785 
Rundvirkesbil: 070 - 360 8954 
Grusbil: 070 - 360 3191
Resurser: Grusbilar, rundvirkesbil, traktor
Tjänster: Plogning, sandning, lastning, snöröjning, virkestransporter

 


 

Åmsele Åkeri AB

Björkede 10
922 75 Åmsele
Telefon/Fax Kontor: 0933 - 600 34 
Martin Andersson: 070 - 394 9564 
Resurser: Grusbil, maskintrailer, traktor, grävare
Tjänster: Plogning, underbettning, sandning, lastning, maskinflyttning, grävning, snöröjning

 


 

Rogers Traktortjänst

Gladaberg 8  
922 91 Vindeln  
Mobil: 070-649 4261
Resurser: Grusbil, traktor
Tjänster: Plogning, underbettning, sandning, lastning, snöröjning, buskröjning

 


 

NH Skogsentreprenad AB

Tåvägen 39
 922 31  Vindeln

Telefon Kontor: 0933 - 101 13 
Fax Kontor: 0933 - 101 13 
Bernt Hermansson: 070 - 374 8652 
Lars-Anders Nilsson: 070 - 374 8651 
Mikael Hermansson: 070 - 645 4213

Resurser: Distributionsbil, dunder
Tjänster: Distribution, maskinflyttar

 

 

  

 

Skog & Vägentreprenörerna i Norrland AB

Södra Slevgränd 37
906 27  Umeå

Andreas Johansson: 070 - 891 5635 
Joakim Johansson: 070 - 891 5632 

Resurser: Tre rundvirkesbilar
Tjänster: Virkestransporter