Tjänster

Vindel Frakt har det mesta att erbjuda när det gäller transport- och maskintjänster.

  • Rundvirke-sågat virke
  • Flis-biobränsle
  • Grot-trädelar
  • Grus-plogning-sandning
  • Maskinflyttar  
  • Traktorer (Snöröjning, lastning, planering)
  • Grävare (Husgrunder, dränering, avlopp, vägentreprenader) 
  • Väghyvel (Vägunderhåll sommar och vinter)
Vi har även uthyrning av container.

Kontakta oss för mer information