Grus och material

Vindelfrakts dotterbolag Vindelgrus har ett antal grustäkter som tillhandahåller material. 
Grustäkter finns i Vindelns och Vännäs kommun
  • Naturgrus
  • Utsorterad sand
  • Sandningssand

Krossat material:

  • 0 - 18, slitlagergrus 
  • 0 - 35, bärlagergrus 
  • 0 - 80, förstärkningsgrus 
  • 8 - 16, gårdagrus 
  • 16 - 32, makadam 
  • 0 - 4, 0 - 8. stenmjöl 
Vindelgrus har också matjord till försäljning i Vindeln.